Otwarcie remizy OSP Widów

Historia powstania
ZWIĄZKU SIKAWKOWEGO W SOŁECTWIE WIDÓW
Gmina Rudziniec 1888 – 1945
Od roku 1946
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA WIDÓW

Za oficjalną datę powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Widowie uznaje się rok 1888. To właśnie 29 lutego tego roku w miejscowości Bycina w powiecie toszecko – gliwickim zostały powołane pierwsze Związki Sikawkowe z gmin Bycina, Poniszowice, Chechło i Pławniowice. Do gminy Chechło zostały włączone miejscowości: Chechło, WIDÓW, Łany oraz Proboszczowice. Dzięki hrabiemu Hochenlohe wybudowano budynki sikawkowe, a Związek wyposażono w sikawki ręczne oraz zaprzęgi konne.

27 stycznia 1888 roku przedstawiciele Związków Sikawkowych z Łan, WIDOWA oraz z Chechła i Proboszczowic stawili się w miejscowości Chechło, gdzie przyjęli przedstawiony im statut wobec przedstawicieli Sądu Królewskiego w Toszku. Statut został ostatecznie zatwierdzony przez Sąd Królewski w Toszku w dniu 6 marca 1888 roku.

17 marca 1888 roku przedstawiciele Związku Sikawkowego po uprzednim złożeniu podpisów w obecności pracownika sądu otrzymali status do realizacji. Pierwszym ogniomistrzem Związku Sikawkowego w sołectwie Widów został druh Izydor Olszówka. Po jego śmierci na stanowisku tym zastąpił go druh Teofil Klytta, który pełnił tą funkcję aż do końca wojny, do roku 1945.

Związek Sikawkowy w sołectwie Widów istniał w latach 1888 – 1945. Po roku 1945 nazwę zmieniono na – Ochotnicza Straż Pożarna. Po zmianie nazwy Prezesem OSP Widów został wybrany ponownie druh Teofil Klytta, który pełnił jednocześnie funkcję Komendanta Gminnego OSP w Poniszowicach.

W roku 1968 Prezesem został druh Hubert Wienchol, który sprawował ten urząd do roku 1990.

W roku 1990 na Prezesa powołano druha Izydora Rychlik. Po słabszym okresie działalności straży, jaki nastąpił w latach 1990 – 1993, Zarząd Gminy zwołał zebranie wiejskie w Widowie, na którym uchwalono wniosek o rozwiązaniu tutejszej jednostki OSP lub natychmiastowej mobilizacji jej członków. W następstwie tego zdarzenie powołano nowy zarząd, który miał poprawić sytuację OSP. Od tego czasu działalność jednostki uległ radykalnej poprawie.

Od 1993 do 2006 roku funkcję prezesa OSP Widów pełnił druh Henryk Sklorz, natomiast naczelnikiem ponownie został druh Jerzy Spałek. Był to okres prawdziwego rozkwitu jednostki w naszym sołectwie. W tym czasie wybudowano nową remizę strażacką, która została oddana do użytku w 1999 roku. Jednostka pozyskała również nowy wóz bojowy typu GBA marki Star. Zastąpił on wysłużony lekki samochód marki Żuk.

Od roku 2006 po dziś dzień prezesurę objął druh Grzegorz Dusza. Młody i pełen nowych pomysłów prezes zapewnia kontynuowanie świetniej działalności jednostki.

zarzad

……………………………………………………………………………………………..

Prezesi i naczelnicy OSP Widów od roku 1888 do dziś

LATA PREZES NACZELNIK
1888 – 1932 Izydor Olszówka
1932 – 1945
1945 – 1968
Teofil Klytta Franciszek Wienckol
1968 – 1978 Hubert Wienchol Jan Suchan
1978 – 1989 Hubert Wienchol Jerzy Socha
1989 – 1990 Hubert Wienchol Jerzy Spałek
1990 – 1993 Izydor Rychlik Rudolf Bisz
1993 – 2006 Henryk Sklorz Jerzy Spałek
2006 – 2011 Grzegorz Dusza Jerzy Spałek
2011 – do dziś Grzegorz Dusza Marek Rychlik

Strefa Drucha
Ostanie tematy na forum:
Panel logowania
Nazwa uzytkownika:

Hasło:

Przypomnij hasło

Zarejestrowani użytkownicy mają dostęp do dodawania aktualności oraz zdjęć

Nie masz jeszcze konta? Skontaktuj się z administratorem strony.

Ostatnio dodane

Zobacz więcej

Losowe video

Zobacz więciej
Widów gm. Rudziniec

Widów dawniej i dziś (film z 2010r.)

Kanał vimeo

Dziękujemy za wsparcie

 • Mari-Bud - Marian Knopp
 • AD bruk KUCZA
 • TOMA AUTO SERVIS
 • Hazi - Zawsze na czas
 • Klich Trans
 • Wojciech Czyżowicz
 • Piekarnia Max
 • AD bruk KUCZA
 • Gospodarstwo Rolne Poniszowice
 • Gospodarstwo Agroturystyczne RANCZO
 • HeNET – Sadło Henryk
 • Taboss Fire
 • Dax – Henryk Swińczak
 • PATI TRANS – Roman Wiechoczek

Reklama